Omega Credit Zrt.
1085 Budapest, József krt. 77-79. fszt 2.
Tel.: +36 1 411 1250 | Fax: +36 1 411 1249
ugyfelszolgalat@omegacredit.hu | www.omegacredit.hu

Gyakori kérdések

 

1. Fennálló tartozásom milyen tételekből tevődik össze, törlesztés esetén hogyan csökken?
2. Milyen kamatlábbal, milyen díjtételekkel számol az Omega Credit Zrt.?
3. Miért nem kaptam meg a részletfizetési ütemterv szerinti összes részletről a csekket?
4. Miért nem postázták ki részemre a részletfizetési ütemterv szerinti utolsó részletről a csekket?
5. Miért tér el a kiküldött utolsó csekken szereplő összeg a részletfizetési ütemterv szerinti utolsó részlet összegétől?
6. Mi a teendőm, ha szeretném, hogy más személy járjon el az ügyemben?
7. Miért kaptam egy „Éves egyenlegközlő” című levelet?
8. A tartozásomnak csak egy része áll végrehajtás alatt, a hátralévő összegre kérhetek részletfizetést?
9. Jogerős fizetési meghagyás mellett kérhetek még részletfizetést?
10. Már végrehajtás alatt áll az ügyem, ilyenkor még kérhetek részletfizetést?


 1. Fennálló tartozásom milyen tételekből tevődik össze, törlesztés esetén hogyan csökken?

  Tudnia kell, hogy Társaságunkkal szemben fennálló tartozása több tételből tevődik össze:

  • tőke: engedményezésre került követelés tőke része.
  • kamat: a követelés jogalapját biztosító, eredeti szerződéses kondíciók alapján felszámított kamat. A mindenkor aktuálisan fennálló tőketartozásra számítjuk fel.
  • késedelmi kamat: a követelés jogalapját biztosító, eredeti szerződéses kondíciók alapján felszámított késedelmi kamat. A mindenkor aktuálisan fennálló tőketartozásra számítjuk fel.
  • költségek: engedményezésre került, illetve jogi eljárás során keletkezett költségek.

  Ha Ön fennálló tartozásának csak egy részét tudja megfizetni, akkor abból először a költségeket, majd a késedelmi kamatot, majd a kamatot, legvégül a tőkét csökkentjük. Célszerű tehát mihamarabb eljutni addig, hogy csökkenteni tudja tőketartozását, mert így automatikusan csökkenni fog a napi kamat összege is.

  Nézzük ezt egy számpéldán:
  Fennálló tartozása egy adott napon mindösszesen: 160.000 Ft
  Ebből tőke: 120.000 Ft
  Kamat: 25.000 Ft
  Késedelmi kamat: 10.000 Ft
  Költség: 5.000 Ft

  Ön befizet 30.000 Ft-ot az adott napon, amelyből megfizeti a költségeket, a késedelmi kamatot, a kamatból 15.000 Ft-ot, tehát fennmarad 10.000 Ft kamattartozása és nem csökken a tőketartozása.

  Egy másik számpélda:
  Fennálló tartozása egy adott napon mindösszesen: 160.000 Ft
  Ebből tőke: 120.000 Ft
  Kamat: 25.000 Ft
  Késedelmi kamat: 10.000 Ft
  Költség: 5.000 Ft

  Ön befizet 70.000 Ft-ot, ezzel megfizeti az összes költséget, késedelemi kamatot, kamatot és lecsökkenti a tőketartozását 90.000 Ft-ra.


 2. Milyen kamatlábbal, milyen díjtételekkel számol az Omega Credit Zrt.?

  Az Omega Credit Zrt. a követelés érvényesítése során a követelés jogalapját biztosító, eredeti szerződéses kondíciókat veszi alapul. Ezekről az Ön által korábban megkötött szerződésből, abban hivatkozott Általános Szerződési Feltételekből, és egyéb kapcsolódó dokumentumokból tájékozódhat. A kamatlábat, a késedelmi kamat mértékét, valamint az egyéb díjtételek nagyságát ezek egyikében fogja megtalálni.


 3. Miért nem kaptam meg a részletfizetési ütemterv szerinti összes részletről a csekket?

  A csekkek postázása általában egy évre előre, aktuális év január hónapjától kezdődően, a következő év január hónapjáig bezárólag történik. Az újabb csekkeket az éves egyenlegközlő levelünk mellékleteként, minden év január hónapjában postázzuk.


 4. Miért nem postázták ki részemre a részletfizetési ütemterv szerinti utolsó részletről a csekket?

  A részletfizetés utolsó részletét tartalmazó csekk akkor kerül megküldésre, ha Ön az összes azt megelőző törlesztő részletét befizette, hiszen ezen összeg változhat a fizetési határidő előtt, illetve határidőn túl történő befizetések függvényében.


 5. Miért tér el a kiküldött utolsó csekken szereplő összeg a részletfizetési ütemterv szerinti utolsó részlet összegétől?

  A részletfizetés utolsó részletét tartalmazó csekk összege változhat a fizetési határidő előtt, illetve határidőn túl történő befizetések függvényében. Amennyiben Ön a részletfizetési ütemtervben rögzített fizetési határidőn túl teljesít befizetést, a késedelmesen történt befizetések miatt további megfizetendő tartozása keletkezik, így a részletfizetési ütemterv szerinti utolsó részlet növekszik. Amennyiben Ön a részletfizetési ütemtervben rögzített fizetési határidőt megelőzően teljesít befizetést, a részletfizetési ütemterv szerinti utolsó részlet csökken.


 6. Mi a teendőm, ha szeretném, hogy más személy járjon el az ügyemben?

  Cégünk - a törvényi előírásoknak megfelelően - csak az ügyben érintett, illetékes személy részére adhat ki információkat. Amennyiben szeretné, hogy más személy intézkedjen az Ön ügyében, illetve más számára is adhassunk ki információt tartozásával kapcsolatosan, kérjük a honlapunkon megtalálható Meghatalmazás c. nyomtatványt juttassa el részünkre. A meghatalmazást két tanú aláírásával postai úton, vagy személyesen szíveskedjen eljuttatni cégünk székhelyére. A meghatalmazás elérhető a Szabályzatok, letöltések/Letölthető nyomtatványok menüpont alatt, illetve az alábbi linkre kattintva: http://omegacredit.hu/letoltes/Meghatalmazas.pdf


 7. Miért kaptam egy „Éves egyenlegközlő” című levelet?

  A törvényi előírásoknak megfelelően minden évben tájékoztatjuk ügyfeleinket a fennálló tartozás alakulásáról, a követelés egyenlegéről. Az éves egyenlegközlő postázása jellemzően minden év január hónapjában történik. A készpénzátutalási megbízással fizető részletfizetőink részére az éves egyenlegközlő postázásával egyidejűleg mellékeljük a további befizetésekhez szükséges csekkeket.


 8. A tartozásomnak csak egy része áll végrehajtás alatt, a hátralévő összegre kérhetek részletfizetést?

  A tartozás azon részére, melyre még nem indult meg a végrehajtási eljárás, Társaságunk az ügyfél kérésére biztosít részletfizetést. Amennyiben az ügyfél nem él a részletfizetési kedvezmény lehetőségével, a már végrehajtás alatt álló tartozásrész térülése után a hátralévő összegre is megindítjuk a végrehajtási eljárást.


 9. Jogerős fizetési meghagyás mellett kérhetek még részletfizetést?

  Társaságunk jogerős fizetési meghagyás mellett is biztosít részletfizetést, amennyiben még nem indult meg a végrehajtási eljárás. Az engedélyezett részleteket folyamatosan a teljes megállapodott összegben, illetve határidőben köteles fizetni. Ha bármely részlet megfizetésével késedelembe esik, az általunk biztosított részletfizetési kedvezményt elveszíti, és Társaságunk haladéktalanul megindítja a végrehajtási eljárást.


 10. Már végrehajtás alatt áll az ügyem, ilyenkor még kérhetek részletfizetést?

  Amennyiben Társaságunk már megindította a végrehajtási eljárást, részletfizetés érdekében kérem forduljon az illetékes Végrehajtóhoz. A Végrehajtó az adós kérelmére megállapíthatja a pénztartozás részletekben történő teljesítését. A részletfizetés feltételeiről az 1994. évi LIII. törvény 52/A. § alatt tájékozódhat bővebben. A Végrehajtó személyéről, illetve elérhetőségéről tájékoztatást kérhet a honlapunkon található elérhetőségek bármelyikén.


A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Az oldal további használatával ezt és a jogi nyilatkozatot jóváhagyod. Elfogadom Jogi nyilatkozat