Omega Credit logó
Omega Credit Zrt.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 1-3. 3.em. 39.
Tel.: +36 1 411 1250 ; +36 1 411 1249
ugyfelszolgalat@omegacredit.hu | www.omegacredit.hu

KHR tájékoztató lakossági ügyfelek részére

 

A KHR lakossági alrendszere azon természetes személyekről tartalmaz információkat, akik valamely KHR tag pénzügyi intézménnyel hitel- vagy hiteljellegű szerződést kötöttek, vagy valamilyen, a vonatkozó törvényben meghatározott mulasztást, visszaélést, csalást követtek el.

A KHR lakossági alrendszere mind a pozitív hiteltörténetet, mind pedig negatív információkat (mulasztások, visszaélések, csalások) képes rögzíteni. A KHR segítségével a bankok pontosabban fel tudják mérni ügyfeleik hitelképességét, lehetővé téve, hogy kedvezőbb ajánlatokat biztosítsanak, valamint a felelős hitelezés jegyében elkerüljék a fizetésképtelen, vagy túlzottan eladósodott ügyfeleknek való hitelnyújtást, ami az ügyfél hosszú távú érdekeit is szolgálja. A KHR szolgáltatás a hitelt felvevő ügyfelek, valamint a hitelt nyújtó hitelintézetek számára egyaránt előnyös.

A lakossági alrendszer nyilvántartásai az alábbi adatkörökre terjednek ki:

 1. Hitelszerződések nyilvántartása
 2. Hitelmulasztásokra vonatkozó információk
 3. Bankkártya-visszaélések adatai
 4. Csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása

A törvényi szabályozásnak megfelelően a bankoknak valamennyi hitelszerződés, vagy hiteljellegű finanszírozásra (lízing, értékpapír kölcsönzés, stb.) irányuló szerződés adatait rögzíteniük kell a KHR lakossági alrendszerének hitelszerződés nyilvántartásába. Ugyanakkor az ügyfél nyilatkozatával meghatározhatja, hogy a rögzített hiteladatok a bankok számára lekérdezhetőek-e a hitelbírálat során, vagy pedig nem, valamint azt is megszabhatja, hogy a szerződés lezárását követően az információk további öt évig szerepeljenek-e a KHR-ben, vagy pedig törlésre kerüljenek. Tekintettel arra, hogy az igazoltan pozitív hitelmúlttal rendelkező „jó adós” ügyfelek kiemelt megbecsülésnek örvendenek a bankoknál, ez a lehetőség hasznos segítséget jelent valamennyi, hitelt felvenni szándékozó magánszemély számára.

A nyilatkozattételi lehetőség nem vonatkozik a hitelmulasztásokra, bankkártya-visszaélésekre és csalásokra, ezen információk az ügyfél nyilatkozatától függetlenül elérhetőek a bankok számára a hitelbírálat során.

Nyilvántartott személyes adatok

A KHR lakossági nyilvántartása valamennyi információt magánszemély ügyfelekhez rendel hozzá. Ez azt jelenti, hogy valamely hitelszerződés, mulasztás vagy visszaélés esetén nem csak a szerződésre és visszaélésre vonatkozó információk, hanem a szerződő magánszemély adatai is rögzítésre kerülnek.

Az egyes magánszemélyekről az alábbi információkat gyűjti a KHR rendszer:

 • Születési név
 • Születési hely
 • Születési dátum
 • Anyja születési neve
 • Viselt név
 • Állampolgárság
 • Személyi igazolvány szám
 • Útlevél szám
 • Vezetői engedély szám
 • Egyéb azonosító okmány száma, típusa
 • Lakcím
 • Levelezési cím
 • E-mail cím
 • A rögzített hitelszerződésben betöltött szerep (adós, adóstárs)

A nyilvántartott ügyfél információk egészen addig szerepelnek a KHR-ben, amíg az ügyfélhez valamilyen hitelszerződés, mulasztás vagy visszaélés szerepel a nyilvántartásban, majd ezt követően nyomtalanul törlésre kerülnek.

1. Hitelszerződés nyilvántartás

A magánszemélyek hitelszerződés-adatait tartalmazó adatbázis egy teljeskörű nyilvántartás, amely a hazai hitelintézetek által kötött valamennyi élő (valamint az ilyen irányú ügyfélnyilatkozatot tevő személyek esetén a lezárt) lakossági hitel- vagy hiteljellegű szerződés adatait tartalmazza. Egy ügyfélhez tetszőleges számú szerződés tartozhat, több banktól is.

A szerződésadatok nyilvántartásának célja, hogy ha egy magánszemély hiteligényléssel fordul valamely finanszírozóhoz, a bank megbízható forrásból pontosan meg tudja határozni az ügyfél eladósodottsági szintjét, és felelős döntést tudjon hozni a hitelbírálat során. Ez a lehetőség védi az ügyfelet a túlzott eladósodás veszélyeitől, valamint a bank számára is csökkenti a hitelezési veszteség lehetőségének kockázatát.

A magánszemély ügyfelek a KHR-ben róluk nyilvántartott szerződések körét, valamint adataik hitelbírálat során történő lekérdezhetőségét az alábbi két nyilatkozattételi lehetőséggel befolyásolhatják:

 • Nyilatkozhatnak arról, hogy hiteladataikat más bankok lekérdezhessék-e a KHR-ből.
 • Nyilatkozhatnak arról, hogy a hitelük visszafizetését követően még 5 évig a szerződésre vonatkozó információk a KHR rendszerben maradjanak.

A két „igen” nyilatkozat segítségével bármely hitellel rendelkező magánszemély elérhetővé teheti pozitív hiteladatait, valamint hiteltörténetét a KHR-t felhasználó bankok, hitelintézetek számára. Ez kiváló lehetőség mind a jól fizető ügyfelek számára, mind pedig a problémás hitellel bíró (azaz KHR-es mulasztással rendelkező ügyfelek, "BAR listások") számára. A pozitív hiteltörténet bemutatását biztosító szolgáltatás lehetővé teszi valamennyi, a lehetőséggel élni kívánó ügyfél számára, hogy kedvezőbb feltételekkel, és nagyobb valószínűséggel jusson hitelhez.

Pozitív KHR hiteltörténet

A KHR szolgáltatás működését szabályozó jogszabály (2011. évi CXXII. törvény) lehetővé teszi, hogy a korábbi, kizárólag negatív (mulasztással, visszaéléssel kapcsolatos) információkon túl bármely magánszemély immár pozitív hiteltörténetét is elérhetővé tegye hitelintézete számára a hitelbírálat során.

A lakossági ügyfelek (magánszemélyek) nyilatkozatukkal önként hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a rendben törlesztett hiteleikre vonatkozó információkat a bank lekérdezhesse a KHR-ből a hitelfelvételt megelőző hitelbírálat során. A magánszemélyek ezen felül tudatosan építhetik pozitív hiteltörténetüket is a KHR szolgáltatás segítségével azáltal, hogy nyilatkozatukkal nem csak a jelenleg élő, hanem a problémamentesen lezáruló hitelszerződéseikről szóló információkat továbbra is szerepeltetik a KHR rendszerben.

Melyek a pozitív KHR hiteltörténet előnyei?

A nemzetközi tapasztalatok azt igazolják, hogy a pozitív hiteltörténettel rendelkező „jó adós” ügyfelek megbecsülésnek örvendenek a bankoknál. A kedvező hitelmúltjukat a KHR-ben elérhetővé tevő ügyfelek az alábbi előnyöket élvezhetik:

 • Alacsonyabb kamatok, díjak lehetősége. A jó ügyfél alacsonyabb kockázatot jelent a hitelező számára, így az akár olcsóbban is hajlandó hitelt nyújtani számára.
 • Egyszerűbb és gyorsabb hitelbírálat lehetősége, hiszen a bizonyíthatóan meglévő jó hitelmúlt egyszerűsítheti a banki hitelbírálati, kockázatelemzési folyamatot.
 • Kevesebb nyilatkozat, benyújtandó dokumentum.
 • A bank személyre szabottabb ajánlatot nyújthat.
  További előny, hogy a KHR-ben tárolt pozitív hitelinformáció képes lehet ellensúlyozni, „megfelelő perspektívába helyezni” az esetlegesen nyilvántartott negatív információkat.

Mit kell tennem, hogy épüljön a pozitív KHR hiteltörténetem?

Valamennyi, hitellel rendelkező, vagy új hitelszerződést kötő magánszemély nyilatkozhat az alábbiakról:

 • Hiteladataikhoz más bankok hozzáférhessenek-e a KHR-ben hitelbírálat céljából.
 • A hitel visszafizetését (a szerződés lezárását) követően a szerződésre vonatkozó információ továbbra is a KHR rendszerben maradjon-e (maximum 5 évig).

Az „igen” nyilatkozatok segítségével bármely hitellel rendelkező magánszemély elérhetővé teheti pozitív hiteladatait, valamint hiteltörténetét a KHR-t felhasználó bankok, hitelintézetek számára. Ez kiváló lehetőség mind a jól fizető
ügyfelek számára, mind pedig a problémás hitellel bíró (azaz KHR-es mulasztással rendelkező ügyfelek, "BAR listások") számára.
A jó hiteltörténet folyamatosan épül és bővül. A pozitív hiteltörténet KHR-ben való szerepeltetése hosszú távra szóló döntés, a lekérdezhetőség biztosításának előnyei ugyanakkor már akár azonnal érezhetőek.

A hitelszerződésre vonatkozó KHR információk láthatóságát befolyásoló nyilatkozat

A bármely hitelintézetnél hitellel rendelkező magánszemély ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e a pozitív (azaz a nem mulasztással, visszaéléssel kapcsolatos)hiteladatainak KHR-ből történő, más hitelintézet általi lekérdezhetőségéhez. Ez alapján három lehetőség áll fenn:

 • „Igen” nyilatkozat esetén: a KHR-ben lévő valamennyi hitelszerződésre vonatkozó adat elérhető a bank számára a hitelbírálat során.
 • „Nem” nyilatkozat esetén: csak a mulasztásokra, visszaélésekre vonatkozó negatív információk érhetők el a bank számára a hitelbírálat során, valamint a tájékoztatás arról, hogy az ügyfél nem járult hozzá szerződésadatainak megtekintéséhez.
 • Amennyiben az ügyfél még nem nyilatkozott (ez csak korábban felvett hitelek esetén lehetséges, amikor a nyilatkozattételre vonatkozó törvényi szabályozás még nem lépett életbe), a KHR a nyilatkozat hiányáról ad tájékoztatást, és csak az esetlegesen nyilvántartott negatív információkat jeleníti meg.

A fentiek alapján tehát a magánszemély KHR-ben nyilvántartott, hitelszerződésre vonatkozó adatai az alábbi esetekben láthatók a bankok számára a hitelbírálat során:

 • Azok a hitelszerződések, amelyekhez mulasztás kapcsolódik, minden esetben lekérdezhetőek, a mulasztási információkkal együtt.
 • Amennyiben az ügyfél bármely bankjánál nyilatkozik arról, hogy hitelszerződései lekérdezhetőek legyenek a KHR-ből, valamennyi szerződésadata látható a hitelbírálat során a bank számára.

Érdemes tisztában lenni azzal a ténnyel, hogy a bank különbséget tud tenni aközött, hogy valakinek nincs semmilyen nyilvántartott hitelszerződése (ekkor a KHR-ben ugyanis nem található a keresett személy), és aközött, hogy valakinek van valamilyen hitele más banknál, de nem járul hozzá a szerződés adatok megtekintéséhez (ebben az esetben a KHR tudatja a hitelintézettel, hogy a nemleges nyilatkozat miatt nem jeleníthet meg információkat). Ez utóbbi körülményt a bank figyelembe veszi a hitelbírálat során.
A KHR szerződésadatok láthatóságára vonatkozó nyilatkozatot az ügyfél bármikor megteheti és módosíthatja bármely KHR-hez csatlakozott hitelintézetnél – mindig az utoljára adott nyilatkozat lesz a mérvadó az összes szerződésre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél csak a hitelbírálat erejéig is adhat hozzáférést adataihoz. Ez a lehetőség további védelmet jelent az ügyfél adatai számára.

Hitelszerződés lezárását követő nyilvántartásra vonatkozó nyilatkozat

A magánszemély ügyfél minden egyes szerződése tekintetében külön-külön nyilatkozhat arról, hogy hitelének visszafizetését követően KHR-ben rögzített szerződésadatai további 5 évig a nyilvántartásban maradjanak, vagy sem.

 • „Igen” nyilatkozat esetén a szóban forgó problémamentes hitelszerződés adatai a lezárást követően 5 évig a KHR-ben maradnak.
 • „Nem” nyilatkozat esetén a szóban forgó problémamentes hitelszerződés adatai törlődnek a KHR-ből.

A szerződés lezárását követő nyilvántartásra adott „igen” nyilatkozattételt az 5 éves periódus alatt bármikor módosítani lehet, ami a szóban forgó szerződésadat KHR-ből való törlését eredményezi (a módosíthatóság fordítva nem működik, hiszen a nemleges nyilatkozat miatt már törölt adatokat nem lehet újra láthatóvá tenni).
A nyilatkozattétel nem, vagy csak részben befolyásolja azon hitelszerződések adatait, amelyekhez mulasztás kapcsolódik:

 • Ha a mulasztás nem került rendezésre (az élő szerződés 5 éves periódust követően veszteségleírással kerül lezárásra), a mulasztás által érintett szerződés a lezárástól számított 5 évig (a mulasztástól számított 10 évig) látható a rendszerben.
 • Abban az esetben, ha a mulasztás a bank számára veszteség nélkül rendezve lett, a mulasztási adatok az érintett szerződés adataival együtt a rendezéstől számított egy évig továbbra is láthatóak a rendszerben „nem” nyilatkozat esetén is, függetlenül attól, hogy a hitelszerződés időközben esetleg lezárásra került.

Nyilvántartott szerződésadatok

A KHR az alábbi információkat tartja nyilván a szerződésekről:

 • Szerződés megkötésének a dátuma
 • Szerződés lejáratának a dátuma
 • Szerződés megszűnésének dátuma (kivéve ha élő szerződésről van szó)
 • Szerződés típusa (hitelintézeti termék)
 • Szerződés összege és devizaneme
 • Fennálló tőketartozás összege és devizaneme
 • Rendszeres törlesztésre vonatkozó információk (törlesztő részlet összege, devizaneme, törlesztési mód és gyakoriság)
 • Előtörlesztésre vonatkozó információk (előtörlesztés dátuma és összege, fennálló tőketartozás összege és devizaneme)
 • Megjegyzés a szerződéshez
 • Információ arra vonatkozóan, hogy a szerződést jelenleg kezelő bank egy másik banktól vette-e át azt (követelésértékesítés, üzletág-értékesítés vagy fúzió során).

A fennálló tőketartozás és a rendszeres törlesztés összegére, devizanemére vonatkozó információkat valamennyi pénzintézet havi rendszerességgel (minden hónapban a tárgyhót követő ötödik munkanapig) aktualizálja a KHR-ben, lehetővé téve, hogy a hitelbírálat során a mindenkor aktuális eladósodottsági szintek fényében történhessen az ügyfél hitelképességének pontos felmérése.
A KHR a fentieken túl nyilvántartja, hogy az adott szerződést melyik bank (illetve bankfiók) kezeli, azonban ez az információ csak a karbantartásra jogosult pénzintézet meghatározására szolgál, ehhez az információhoz más bankok nem férhetnek hozzá.

2. Hitelmulasztások nyilvántartása

A lakossági alrendszer hitelszerződés nyilvántartásába azon természetes személyek mulasztási adatai kerülnek rögzítésre, akik a hitel- vagy hiteljellegű szerződésben vállalt kötelezettségeiknek a mindenkori minimálbér  összegét meghaladó mértékben, folyamatosan több mint 90 napon keresztül nem tettek eleget. A két feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie. A napok számlálása azon a napon indul el, amikor a mulasztás a minimálbér összegét meghaladta. Ha tehát korábban is fennállt a késedelem, de az még nem érte el a minimálbér összegét, akkor az nem számít bele a 90 napos periódusba. Emellett a minimálbér összegét meghaladó mértékű mulasztásnak a 90 nap alatt egyetlen napra sem szabad a minimálbér összege alá csökkennie, máskülönben a 90 napos periódus számlálása újraindul. A bank a várható mulasztással kapcsolatos KHR adatátadásról köteles legkésőbb 30 nappal előre írásban figyelmeztetnie ügyfelét lakossági hitel esetén. Abban az esetben, ha az ügyfél az átadás előtt rendezi a mulasztást (vagy a mulasztás mértéke visszacsökken a minimálbér összege alá), a KHR-be való adatátadás nem történik meg. Az egyes mulasztási eseményeket a bankok a KHR-ben nyilvántartott hitelszerződésekhez kapcsolva rögzítik. A mulasztások a törvény alapján az ügyfél külön hozzájárulása nélkül is kezelhetők a KHR-ben. A rendszer megkülönböztet élő és lezárt mulasztásokat. A hitelmulasztás lezárásra kerül, ha veszteségleírásra kerül sor, vagy ha a késedelmes tartozás az alábbi módok egyikén megnyugtatóan rendeződik:

 • A hátralék az ügyfél által kiegyenlítésre kerül.
 • Fedezet, kezes igénybevételével kerül kiegyenlítésre a hátralék.
 • A szerződés átütemezésre kerül, vagy veszteségleírás nélkül közös megállapodással egyéb módon rendeződik.

A mulasztások folyamatosan adminisztrálásra kerülnek (bekövetkezéskor az esemény adatai felrögzítésre kerülnek a KHR-be, megszűnésekor pedig az esemény lezárásra kerül a KHR-ben). A teljesítéssel lezárt mulasztások a teljesítéstől számított 1 évig, a veszteséggel lezárt mulasztások a lezárástól számított 5 évig (az eredeti adatátadástól számítva 10 évig) láthatóak a rendszerben, az ügyfél külön hozzájárulása nélkül is, majd ezt követően automatikusan törlésre kerülnek. Az általános ügyfél- és szerződésadatokon túl a KHR az alábbiakat tartja nyilván a hitelmulasztásokról:

 • Mulasztás összege és devizaneme (a mulasztás összege alapesetben a hátralékos összeggel egyezik, de a hitelszerződés ügyfélnek felróható okból történő felmondása esetén a teljes követelés összegével azonos – beleértve a meg nem fizetett kamatokat, díjakat)
 • Mulasztás bekövetkeztének dátuma
 • Mulasztás megszűnésének dátuma
 • Mulasztás megszűnésének módja (lehetőségek: az ügyfél rendezte, más személy rendezte, szerződésmódosítással rendeződött, fedezet igénybevételével rendeződött, új hitelszerződéssel rendeződött, megegyezéssel megszűnt, veszteségleírás történt)
 • Mulasztás rögzítéséhez kapcsolódó megjegyzés
 • Mulasztás megszűnéséhez kapcsolódó megjegyzés

3. Bankkártya –visszaélések nyilvántartás

A bankkártyával való visszaélések nyilvántartása a különböző készpénz-helyettesítő eszközök használatával kapcsolatos negatív eseményeket rögzíti.
Visszaélésnek minősül a készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatos bűncselekmény miatti jogerős ítélet. Az ügyféllel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában (a Btk. 313/C. §-ában meghatározott) bűncselekmény elkövetését állapítja meg.
A fedezetlen bankkártyával történő sikeres tranzakciók csak akkor jelennek meg a KHR-ben(és akkor is csak hitelmulasztásként), ha a fedezet nélküli használat eredményeként minimálbért meghaladó, 90 napon keresztül fennálló mulasztás keletkezik.
A visszaélés adatai a visszaéléstől számított 5 évig tárolódnak a rendszerben, és elérhetőek a hitelintézetek számára a magánszemély külön hozzájárulása nélkül is.

A visszaélésről nyilvántartott adatok

Az általános ügyfél- és szerződésadatokon túl a bankkártyával kapcsolatos visszaélésekről az alábbi információkat rögzíti a KHR:

 • Bankkártya típusa (Visa, EC/MC, stb.)
 • Bankkártya száma
 • A visszaélés típusa
 • A jogosulatlan felhasználások száma
 • Okozott kár összege és devizaneme
 • Fizetőeszköz letiltásának dátuma
 • Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma
 • Visszaéléssel, perrel kapcsolatos megjegyzés

A KHR a fentieken túl nyilvántartja, hogy az adott visszaélési információt melyik bank (illetve bankfiók) kezeli, azonban ez az információ csak a karbantartásra jogosult hitelintézet meghatározására szolgál, ehhez az információhoz más bankok nem férhetnek hozzá.

4. Csalások nyilvántartás

Amennyiben egy magánszemély pénzügyi intézménnyel való szerződéskötés kezdeményezése során bizonyíthatóan és rosszhiszemű módon valótlan adatot közöl, hamis dokumentumot, vagy hamisított okiratot használ fel, adatai a nyilvántartásba kerülnek.
A rögzített események az adatátadástól számított 5 évig szerepelnek a KHR-ben, és elérhetőek a hitelintézetek számára a magánszemély külön hozzájárulása nélkül is.

A csalásokról nyilvántartott adatok:

A csalásokról az általános ügyféladatokon túl a következő információkat tartja nyilván a KHR:

 • A csalás dátuma
 • A csalás formája (lehetőségek: valótlan adatközlés, hamis dokumentum, hamis okirat)
 • Okirati bizonyítékok ismertetése (hamisított okmány azonosítója, hamis okirat megnevezése, körülírása)
 • Jogerős bírósági határozat száma
 • Az eljáró bíróság megnevezése
 • A határozat rendelkező részének tartalma
 • Megjegyzés

A KHR a fentieken túl nyilvántartja, hogy az adott csalásra vonatkozó információt melyik bank (illetve bankfiók) kezeli, azonban ez az információ csak a karbantartásra jogosult hitelintézet meghatározására szolgál, ehhez az információhoz más bankok nem férhetnek hozzá.

A KHR-ben nyilvántartott adatok megismerése

Minden ügyfélnek jogában áll a róla nyilvántartott adatokat megismerni. Ezért az érintett ügyfél bármely, a KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatok szerepelnek róla a KHR-ben, és mely intézmény adta át ezeket, továbbá, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.
A KHR-re vonatkozó részletes szabályokat a 2011. évi CXXII. törvény tartalmazza.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai:
Neve: Bankközi Informatika Szolgáltató (BISZ) Zrt.
Címe: 1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27.
Telefonszáma: 36 1 421-2505.
Honlapja: www.bisz.hu

 


A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Az oldal további használatával ezt és a jogi nyilatkozatot jóváhagyod. Elfogadom Jogi nyilatkozat